เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจวัดอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเพื่อตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลชะมายอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


📍วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๓๐ น.📍

👉คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเพื่อตรวจรับงานจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๑ ตำบลชะมายอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19