เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ชำรุดให้มีสภาพที่ดี มั่นคง แข็งแรง


📍วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ สำรวจบ้านเรือนประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ชำรุดให้มีสภาพที่ดี มั่นคง แข็งแรง และถูกสุขลักษณะอนามัยที่ดี ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-06-29
2022-06-29
2022-06-22
2022-06-22
2022-06-20
2022-06-09
2022-06-08
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-03