เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลชะมายได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ รูปแบบโคก หนองนา โมเดล สู่การพัฒนาสังคมและชุมชน


วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

     นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ รูปแบบโคก หนองนา โมเดล สู่การพัฒนาสังคมและชุมชน ณ โคกหนองนาโมเดล CLM ชะมาย หมู่ที่ ๗ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดำเนินการจัดโครงการฯ โดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งสง

2022-07-25
2022-07-25
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-20
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-19
2022-07-19