เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกทักษะและให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการปลูกมะนาวในเข่งพลาสติก การทำน้ำมันเขียวสมุนไพร และการทำน้ำยาล้างจานสูตรผสมมะกรูด


📍วันพุธที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.📍

👉ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินโครงการฝึกทักษะและให้ความรู้ผู้สูงอายุเรื่องการปลูกมะนาวในเข่งพลาสติก การทำน้ำมันเขียวสมุนไพร และการทำน้ำยาล้างจานสูตรผสมมะกรูด

👉ในครั้งนี้ทางชมรมผู้สูงอายุ ทต.ชะมาย ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการฯในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๒ วัน ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-25
2022-08-24