เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมดนตรีในสวน กองทัพบก เติมพลังใจ เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน


วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ สมาชิกกลุ่มออกกำลังกายหมู่ที่ ๗ ตำบลชะมาย เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน กองทัพบก เติมพลังใจ เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน

👉ซึ่งดำเนินการจัดโดยหมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ ๔๓ ณ สวนสาธารณะสระน้ำหนองหอย หมู่ที่ ๗ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉โดยมีนายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วยภริยา เดินทางเข้าร่วมเป็นเกียรติและรับชมการแสดงดนตรีครั้งนี้ด้วย

2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-25
2022-08-24