เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมกัน เข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำสัปดาห์


📍วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมกัน เข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ประจำสัปดาห์ ณ บริเวณสวนสาธารณะเขาตาเล่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-25
2022-08-24