เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


รีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย จัดการสอนประจำสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ตามหลักสูตรของรีสอร์ทผู้สุงอายุ


📍วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕👨‍🎓

👉รีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ได้ดำเนินการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ตามหลักสูตรของรีสอร์ทผู้สุงอายุ ตลอดถึงสร้างรอยยื้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงวัย ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉โดยจะดำเนินการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. จำนวน ๑๒ สัปดาห์ รวมเป็นเวลา ๓ เดือน จนจบหลักสูตรของรีสอร์ทผู้สูงอายุ ทต.ชะมาย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-25
2022-08-24