เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


จัดประชุมพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่คนขับรถยนต์เทศบาลทุกคน เพื่อกำชับดูแล บำรุงรักษา ตรวจสอบก่อนที่จะนำรถออกปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน


📍วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๗.๐๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และนายช่างเครื่องกล ได้เรียกประชุมพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ของเทศบาลทุกคน เพื่อกำชับให้ดูแล บำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพของรถ ระดับน้ำ ระดับน้ำมันเครื่อง ความพร้อมใช้งานของรถแต่ละคัน ก่อนที่จะนำรถออกปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน และได้กำชับให้ขับรถตามระเบียบกฎหมายจราจรที่กำหนดอย่างเคร่งครัดตลอดถึงได้สอบถึงประเด็นปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จักได้ดำเนินการแก้ไขได้ตรงจุดเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนตำบลชะมาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-25
2022-08-24