เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


📍วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๓.๓๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ในนามของประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมายพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมกันดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาการรายงานผลทางการเงินไตรมาสที่ ๑,๒,๓ และพิจารณาอนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-25
2022-08-24