เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมรับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนสายเขากลาย-ห้วยขัน หมู่ที่ ๓- หมู่ที่ ๔


📍วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๓.๓๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการสำรวจขนาดถนน เพื่อเตรียมรับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนสายเขากลาย-ห้วยขัน หมู่ที่ ๓- หมู่ที่ ๔ ตำบลชะมาย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

👉เทศบาลตำบลชะมาย จึงขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช แทนพี่น้องประชาชนในตำบลชะมาย ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-25
2022-08-24