เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการสาธิตการทำอาหารเพื่อส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลชะมาย


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับ บริษัท เนสท์เล่ย์(ไทย) จำกัด ดำเนินการจัดทำโครงการสาธิตการทำอาหารเพื่อส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลชะมาย เพื่อเป็นการฝึกทักษะฝีมือด้านการทำอาหารให้แก่ สตรี กลุ่มสตรีต่างๆ ประชาชนทั่วไปเพื่อใช้เวลาว่างหรือเป็นอาชีพหลักในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างเสริมรายได้ในครัวเรือนอีกทางหนึ่ง
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03