เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะข้างทางสาธารณะ


📍วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕⏰เวลา ๑๔.๓๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ นางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมพนักงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะข้างทางสาธารณะ พร้อมดำเนินการเก็บกวาดทำความสะอาด ณ บริเวนริมถนนสายกรุงแสง หมู่ที่ ๒ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉ในโอกาสนี้เทศบาลตำบลชะมาย ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชน ได้คัดแยกขยะ และทิ้งขยะลงในภาชนะที่จัดวางไว้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ ทั้งนี้เพื่อสุขอนามัยที่ดีและลดการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ

2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06