เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


รับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


#รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ #การบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินEMS🎉🎖

ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

🤵‍♂️นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เข้ารับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จากนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในด้านการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชน #โครงการการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินEMSภาคีเครือข่ายร่วมใจ (ภายใต้โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน) ในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

#เมื่อระบบดีระเบียบก็ตามมารางวัลจึงเกิดขึ้น😊

2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18
2022-11-18