เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ ด้วยการปลูกต้นกล้าต้นทองอุไร


#สัปดาห์นี้มุ่งตรงไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่ง #ปรับภูมิทัศน์ 🍂#เพิ่มเติมพื้นที่สีเขียว 🍀#เพิ่มออกซิเจนให้ปอด 🪴🎋

ในวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ⌚️เวลา ๐๙.๓๐ น.

💐นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ได้ร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ ด้วยการปลูกต้นกล้าต้นทองอุไร 🪴🎋บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๓ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสวยงามจากสีเหลืองอร่ามของต้นทองอุไร

✍️ตามโครงการจิตอาสาชะมายเมืองน่าอยู่ เป็นการน้อมนำพระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" มาปรับใช้และให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนาให้ตำบลชะมายเป็นเมืองที่มีความสวยงามแก่ประชาชนผู้มาเยือน

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05