เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ ด้วยการปลูกต้นกล้าต้นทองอุไร


#สัปดาห์นี้มุ่งตรงไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่ง #ปรับภูมิทัศน์ 🍂#เพิ่มเติมพื้นที่สีเขียว 🍀#เพิ่มออกซิเจนให้ปอด 🪴🎋

ในวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ⌚️เวลา ๐๙.๓๐ น.

💐นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ได้ร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ ด้วยการปลูกต้นกล้าต้นทองอุไร 🪴🎋บริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่ที่ ๓ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสวยงามจากสีเหลืองอร่ามของต้นทองอุไร

✍️ตามโครงการจิตอาสาชะมายเมืองน่าอยู่ เป็นการน้อมนำพระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" มาปรับใช้และให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนาให้ตำบลชะมายเป็นเมืองที่มีความสวยงามแก่ประชาชนผู้มาเยือน

2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18
2022-11-18