เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete จำนวน ๓ สาย


📍วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.📍

👉คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างพร้อมด้วยประชาคมหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete จำนวน ๓ สาย ประกอบด้วย ๑.สายวังหีบ ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ๒.ถนนสายทิวเทียน หมู่ที่ ๗ ๓.ถนนสายเขากลาย ซอย ๑ หมูที่ ๓ ตำบลชะมายอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉เพื่อเป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้สัญจรได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

2022-11-25
2022-11-24
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18
2022-11-18