เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete จำนวน ๓ สาย


📍วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.📍

👉คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างพร้อมด้วยประชาคมหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete จำนวน ๓ สาย ประกอบด้วย ๑.สายวังหีบ ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ๒.ถนนสายทิวเทียน หมู่ที่ ๗ ๓.ถนนสายเขากลาย ซอย ๑ หมูที่ ๓ ตำบลชะมายอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉เพื่อเป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้สัญจรได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

2023-06-09
2023-06-08
2023-06-08
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-03
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-24