เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ


#เพราะกลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลก #สุขภาพดีเริ่มต้นที่การดูแลช่องปาก #ฟันผุเสี่ยงโรค

🗓ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๐๐ น.

🕴นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรี นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย และนางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ณ อาคารศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย

👩‍⚕️โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพช่องปาก การแปรงฟันที่ถูกวิธี และการดูแลทำความสะอาดฟันปลอม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีทักษะในการดูแลรักษาและเข้าใจการทำความสะอาดทั้งฟันแท้และฟันปลอมอย่างถูกวิธี โดยภายใต้โครงการฯ นั้น ทีมวิทยากรยังได้แจกจ่ายแปรงสีฟันและยาสีฟันให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมสำหรับนำกลับไปใช้ที่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพช่องปากในชีวิตประจำวันอีกด้วย🦷🪥

2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06