เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ต้อนรับปลัดเทศบาลตำบลชะมายคนใหม่


#ครอบครัวชะมายยินดีต้อนรับปลัดคนใหม่

🗓ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ⏰เวลา ๐๙.๑๙ น.

📌นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งพนักงานเทศบาล ราย 👤นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ซึ่งโอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะฯ

2023-03-17
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-10
2023-03-10
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-03
2023-03-01