เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ


📌ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ ⏰เวลา ๑๔.๓๐ น.

👉นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการงานทุกกองฝ่าย เทศบาลตำบลชะมาย เป็นการร่วมกันรับทราบนโยบายการบริหารงานและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลชะมายให้ดียิ่งขึ้น

2023-03-17
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-10
2023-03-10
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-03
2023-03-01