เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ


📌ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ⏰เวลา ๑๓.๓๐ น.

👉นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการงานทุกกองฝ่าย เทศบาลตำบลชะมาย เพื่อร่วมกันหารือข้อราชการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้การดำเนินงานด้านบริการสาธารณะแก่ประชาชนของเทศบาลตำบลชะมาย เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชนชาวตำบลชะมาย

2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-23