เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการทุ่งสงรักษ์สะอาด ลดโลกร้อน


ในวันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. นายปรีชา บุญรักษา รองปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมโครงการทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งสง ได้มีการประชุมชี้แจงความเป็นมาของโครงการและข้อสรุปร่วมกันของคณะกรรมการในพื้นที่เป้าหมาย
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03