เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการกิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นอกห้องเรียน


🟠🟣โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอายุ กับ "#กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวังวิเศษ 👵👴

....................................................................

🟠🟣วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ⏰ เวลา 08.00-12.00 น.

👉รีสอร์ทผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ได้ดำเนินการเรียนการสอนประจำสัปดาห์ ภายใต้ #กิจกรรมเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีและเพื่อพัฒนาความรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดถึงเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนภูมิปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยได้นำคณะเข้าศึกษาดูงาน ณ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวังวิเศษ ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

❤️ทุกบทเรียนในห้องเรียนและนอกห้องเรียนของผู้สูงอายุ ล้วนสร้างความรู้ ความเข้าใจ สู่ประสบการณ์ใหม่ที่เรียนรู้เท่าไรก็ไม่มีวันจบ👵🧓👴

2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15