เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประมวลภาพกิจกรรมชมรมวันอังคารกันเอง ประจำเดือนธันวาคม 2557


เทศบาลตำบลชะมายได้รับเกียรติจากทางอำเภอทุ่งสง  ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมของชมรมวันอังคารกันเองประจำเดือนธันวาคม  2557  เพื่อให้แต่ละหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ  ภายในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งสงและใกล้เคียงได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในต่างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03