เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดวังหีบ และวัดเขากลาย 👩‍🌾


✍️ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566🕥 เวลา 10.00 น.

👤นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนายวินัย ชาญอาวุธ ที่ปรึกษานายกฯ นายเดชณ์ ชาญอาวุธ สมาชิกสภาเทศบาล นายประสิทธิชัย จุรุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล และนายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย และอถล.เทศบาลตำบลชะมาย #พลังอถล.ทต.ชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ #ชะมายเมืองน่าอยู่ พัฒนาศาสนสถาน ณ วัดวังหีบ หมู่ที่ 5 และวัดเขากลาย หมู่ที่ 3 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช >>>👉ด้วยการร่วมกันเก็บกวาดใบไม้และเศษขยะบริเวณโดยรอบศาสนสถานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานบุญทอดกฐิน โดยวัดเขากลาย หมู่ที่ 3 กำหนดจัดงานบุญทอดกฐิน ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 และวัดวังหีบ หมู่ที่ 5 กำหนดจัดงานบุญทอดกฐินในวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-23