เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566


✍️ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566⏰ เวลา 17.00-23.30 น.

🎊นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมดำเนินการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณท่าน้ำวัดเขากลาย หมู่ที่ 3 ตำบลชะมาย เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์และคุณค่าตามแบบวิถีไทย

>>>🔔โดยภายใต้การจัดงานลอยกระทงนั้น เทศบาลตำบลชะมายได้จัดการประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงในประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ โดย #ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ มีดังนี้

👉หนูน้อยนพมาศ ได้แก่ ด.ญ.เบญจวรรณ ไชยกิจ (น้องอลิส) ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย และเงินสดจากยอดพวงมาลัย

👉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ญ.นริศรา เกสรินทร์ (น้องเนย) ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 4,000 บาท พร้อมสายสะพาย และเงินสดจากยอดพวงมาลัย

👉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.พาขวัญ สมมิตร์ (น้องพราว) ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมสายสะพาย และเงินสดจากยอดพวงมาลัย

👉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ด.ญ.ปาณิสรา คงกุล (น้องไลท์) ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย และเงินสดจากยอดพวงมาลัย

👉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ ด.ญ.ปัญชาน์พัชญ์ คงรอด (น้องทับทิม) ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,500 บาท พร้อมสายสะพาย และเงินสดจากยอดพวงมาลัย

👉รางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ ด.ญ.กัญญ์วรา บุตรแดง (น้องข้าวฟ่าง) ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมสายสะพาย และเงินสดจากยอดพวงมาลัย

>>>#ผลการประกวดกระทงประเภทสวยงาม มีดังนี้

📍 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายปริวัฒน์ เชิงดี ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,500 บาท

📍 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ได้แก่ นายปรีชา คงกุล ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 2,500 บาท

📍 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสรรเพชร แก้วเกื้อ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,500 บาท

>>>#ผลการประกวดกระทงประเภทความคิดสร้างสรรค์ มีดังนี้

📍 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธนกฤต จันทร์คง ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,500 บาท

📍 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสรรเพชร แก้วเกื้อ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 2,500 บาท

📍 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น.ส.พรทิวา ชูดวงจันทร์ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,500 บาท

>>>ซึ่งการประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทงทั้ง 2 ประเภทนั้น นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมแล้ว ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสสร้างประสบการณ์ ได้กล้าแสดงออก และได้แสดงความสามารถในการประดิษฐ์กระทงด้วยความประณีตสวยงาม โดยไม่ใช้วัสดุที่เป็นมลพิษต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05