เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือนธันวาคม 2566


🎀ในวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ⏰เวลา 08.00 น.

🥰นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกิจกรรมยืนตรงเคารพธงชาติ พร้อมไหว้พระสวดมนต์ แสดงความเคารพและความจงรักภักดีในเชิงสัญลักษณ์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

🇹🇭🎤โดยภายใต้กิจกรรมเคารพธงชาติ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับโอวาทจากปลัดเทศบาล ให้ทุกคนดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝน ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชน อีกทั้งกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทงในสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานไฟฟ้าเร่งเข้าดำเนินการซ่อมบำรุงหลอดไฟฟ้าในพื้นที่ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05