เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567


🎀ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ⏰เวลา 08.00 น.

🥰หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกิจกรรเคารพธงชาติ พร้อมไหว้พระสวดมนต์ แสดงความเคารพและความจงรักภักดีในเชิงสัญลักษณ์ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์🇹🇭 เป็นการรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย อีกทั้งยังกิจกรรมเคารพธงชาติยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-04-18
2024-04-17
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04