เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


รับมอบถาดหลุมสแตนเลสอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


👩‍🏫ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ⏰เวลา 10.00 น.

📍นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายวินัย ชาญอาวุธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนางสาวจิรารัตน์ แก้ววิจิตร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, นางกาญจนา ทองเจริญ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นางสาวจารุวรรณ ถนอมชู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางเกษร หน่าหู ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เข้าร่วมในการรับมอบถาดหลุมสแตนเลสสำหรับใส่อาหารกลางวันของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล โดยได้รับมอบถาดหลุมดังกล่าว จากนางอรการ พรหมเกิด ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลชะมาย จำนวน 60 ใบ เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขากลาย จำนวน 30 ใบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ จำนวน 30 ใบ เป็นการช่วยเสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย

>>>👉ในนามเทศบาลตำบลชะมาย ขอขอบคุณ คุณอรการ พรหมเกิด ในความอนุเคราะห์ดังกล่าวให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลไว้ ณ โอกาสนี้ #อนุโมนาสาธุ #BigThanks

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-04-18
2024-04-17
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04