เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์จากบริเวณสี่แยกนาคำทวด - ทางเข้า สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6


ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ⏰เวลา 10.00 น.

👉🕵️‍♀️นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง นำโดยนายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาล (ประธานกรรมการ), นายอนุสิทธิ์ ทิตทอง ผู้อำนวยการกองช่าง (กรรมการ), นายสิทธิพงษ์ ด้วงช่วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กรรมการ), ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน พร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ร่วมกันดำเนินการตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์จากบริเวณสี่แยกนาคำทวด - ทางเข้า สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 69,500 บาท

2024-04-18
2024-04-17
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04