เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า


💗ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567🕰 เวลา 10.00-12.00 น.

🧑‍💻นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย โดยได้รับการประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งสง ตามหลักเกณฑ์ประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในประเด็นโรคพิษสุนัขบ้าในคน, โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์, การสำรวจจำนวนสุนัขและแมวครอบคลุมพื้นที่, การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์, การควบคุมประชากรสุนัข และความยั่งยืนของการปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

2024-04-18
2024-04-17
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04