เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง


🤝 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567🕰 เวลา 13.30 น.💗

🧑‍💻นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายอภิชาติ แก่นแก้ว ท้องถิ่นอำเภอทุ่งสง เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดงาน "ท้องถิ่นสัมพันธ์" ประจำปี พ.ศ.2567 และการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ตลอดถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2024-04-18
2024-04-17
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04