เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


🥰 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567🕰 เวลา 09.00-15.00 น.

🗣นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ โรงแรมเอ็มจี หมู่ที่ 2 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 🏊‍♀️โดยมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, ครู, ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยภายใต้โครงการเป็นการให้ความรู้และทักษะกับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลชะมายทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหว้า, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขากลาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหีบ >>>🏊‍♀️เพื่อให้เด็กเล็กทุกคนได้รู้จักกฎแห่งความปลอดภัยสำหรับการป้องกันการจมน้ำ และให้เด็กได้รู้จักแหล่งน้ำเสี่ยง โดยเน้นการสอน "อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม" อีกทั้งยังสอนให้เด็กได้รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังตกน้ำภายใต้หลักการ "ตะโกน โยน ยื่น" อย่างถูกวิธี

2024-04-18
2024-04-17
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04