เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลชะมาย ถวายผ้ากฐินสามัคคี


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ วัดวังหีบ นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชะมาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมเป็นประธานถวายผ้ากฐินสามัคคี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาล และประชาชนชาวตำบลชะมายมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03