เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ส่งมอบอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง


📌ในวันที่ 10 เมษายน 2567📌

👨‍💼👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนายประสงค์ พรหมวันรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เดินทางเพื่อไปส่งมอบอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งประกอบด้วย (เตียงผู้ป่วย จำนวน 1 เตียง🛏, รถเข็นนั่งถ่าย จำนวน 1 คัน🦽 และไม้เท้าสามขา จำนวน 2 อัน🩼 ) ซึ่งได้รับมอบอุปกรณ์สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ป่วย👉จากคุณแม่พรรณี เสมถิติ บ้านเลขที่ 19 ซอยบ้านผู้ใหญ่เชียร หมู่ที่ 7 ตำบลชะมาย เพื่อนำไปส่งต่อสำหรับการใช้ประโยชน์ในผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวต่อไป

#หัวใจผู้ให้จะไม่มีวันขาดแคลน

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01
2024-05-01