เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567


❤️ในวันที่ 13 เมษายน 2567📌เวลา 09.00-11.00 น.

👨‍💼👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 เป็นการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ของไทยซึ่งสืบทอดกันมาแต่โบราณ ณ วัดเขากลาย หมู่ที่ 3 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช >>>👉โดยในวันนี้นั้น มีประชาชนทั้งในเขตเทศบาลตำบลชะมาย และประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย ทั้งกิจกรรมศาสนพิธี(การทำบุญ ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์) กิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเสริมสิริมงคล และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสืบสานให้งานประเพณีของไทยยังคงอยู่คู่กับชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก ความเคารพ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือผู้มีอาวุโสมากกว่า ให้ท่านรู้สึกมีความสุขใจกับการใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัว

🩷👉#เทศบาลตำบลชะมาย 🙏ขอขอบคุณ #บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด, นายสุธรรม จริตงาม (ส.ส.จ.นครศณีธรรมราช/ #พรรคพลังประชารัฐ) ที่ได้อนุเคราะห์ของที่ระลึกสำหรับมอบให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตำบลชะมาย ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่คู่กับชุมชนยาวนานสืบไป

#ชะมายบ้านฉัน

2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01
2024-05-01