เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ลงตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริการประชาชน เฝ้าระวัง 7 วันอันตรายของเทศบาลตำบลชะมาย ไป-กลับปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567


🚧ในวันที่ 11 เมษายน 2567📌เวลา 16.00 น.

👨‍💼👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ รัตนะ สมาชิกสภาเทศบาล, นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาล, นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ลงพื้ันที่ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบอาหารและเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน🚧🚦 "เฝ้าระวัง 7 วันอันตราย"ของเทศบาลตำบลชะมาย ระหว่างวันที่ 1️⃣ 1️⃣ ➖ 1️⃣7️⃣ เมษายน 2567 ณ บริเวณสี่แยกบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับปลัดอำเภอทุ่งสง, ตำรวจภูรอำเภอทุ่งสง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงวันหยุดยาวที่กำลังเริ่มต้นขึ้น

----------------------------------------

📣🥰และสำหรับผู้ใจบุญท่านใด ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัย โลงศพ ผ้าขาวห่อศพ👉สำหรับสร้างกุศลช่วงเทศกาลสงกรานต์--📍สามารถไปร่วมบริจาคได้ที่ด่านตรวจเฝ้าระวัง 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณสี่แยกบ้านหนองหว้า (ผ่านมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์)

#เทศกาลสงกรานต์ ง่วง🥱--เมา🤮--ไม่ขับ🚳--ไม่รับ📵--ไม่โทร📵

ด้วยความปรารถนาดีจากเรา #เทศบาลตำบลชะมาย

#ชะมายบ้านฉัน





2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01
2024-05-01