เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย


🧙‍♀ในวันที่ 17 เมษายน 2567 ⏰เวลา 10.30 น.

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนายวินัย ชาญอาวุธ เลขานุการนายกเทศมนตรี, พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย และ อถล.เทศบาลตำบลชะมาย #พลังอถล.ทต.ชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ #ชะมายเมืองน่าอยู่ พัฒนาสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

👉โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาด ทำความสะอาด และตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้🌳👩‍🌾 บริเวณลานพักผ่อนภายในตัวอาคารสำนักงานเทศบาล เพื่อให้พื้นที่สำหรับรองรับการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน มีความสะอาดตา เหมาะแก่การมาเยือนและมาติดต่อราชการ

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01
2024-05-01