เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ขุดลอกคูคลองบ้านนานอก หมู่ที่ 2 ตำบลชะมาย


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลชะมายร่วมกับเทศบาลเมืองทุ่งสง ขุดลอกคูคลองกำจัดเศษกิ่งไม้และขยะที่กีดขวางทางน้ำ บริเวณสะพานบ้านนานอก หมู่ที่ 2 ตำบลชะมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น เป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03