เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย


🧙‍♀ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ⏰เวลา 09.30 น.

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาล,พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย และ อถล.เทศบาลตำบลชะมาย #พลังอถล.ทต.ชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ #ชะมายเมืองน่าอยู่ พัฒนาสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

👉โดยร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาด ฉีดล้างพื้นอาคารสำนักงาน และทาสีผนังอาคารสำนักงานบริเวณลานพักผ่อนภายในตัวอาคารสำนักงานเทศบาลในส่วนที่เก่าและหลุดร่อนตามกาลเวลาให้กลับมาดูใหม่และสวยงามสะอาดตามากยิ่งขึ้น ตลอดถึงให้เป็นพื้นที่สำหรับรองรับการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน มีความสะอาดตา เหมาะแก่การมาเยือนและมาติดต่อราชการ

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15