เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายสาโรจน์ หมู่ที่ 8 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช


🛣 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ⏰เวลา 10.00 น. 🛻

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง นำโดยนายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาล (ประธานกรรมการ), นายอนุสิทธิ์ ทิตทอง ผู้อำนวยการกองช่าง (กรรมการ), นายสิทธิพงษ์ ด้วงช่วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กรรมการ) พร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน และตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกันตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำสายสาโรจน์ หมู่ที่ 8 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช งบประมาณ 447,000 บาท

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15