เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic สายบ้านนางสมจิตร และโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายประดู่


🛣 ในวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 ⏰เวลา 10.00-12.00 น. 🛻

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง นำโดยนายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาล (ประธานกรรมการ), นายอนุสิทธิ์ ทิตทอง ผู้อำนวยการกองช่าง (กรรมการ), นายสิทธิพงษ์ ด้วงช่วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กรรมการ) พร้อมด้วยผู้ควบคุมงาน และตัวแทนประชาคมหมู่บ้านจากหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 ต.ชะมาย ร่วมกันตรวจรับการจ้าง 2 โครงการ ดังนี้

>>🔴โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic สายบ้านนางสมจิตร หมู่ที่ 4 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 124 เมตร งบประมาณ 202,000 บาท และ

>>🔴โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายประดู่ หมู่ที่ 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 250 เมตร งบประมาณ 407,000 บาท

>>> ซึ่งการตรวจรับการจ้างเป็นไปตามกำหนดสัญญาจ้าง

#โครงการนี้ก่อสร้างด้วยภาษีของประชาชนโปรดช่วยกันดูแลรักษา

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15