เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)


👦👧ในวันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 ⏰เวลา 10.30 น.

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้นายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และพนักงานกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ หมู่ที่ 5,6,7,8 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อมอบอุปกรณ์ในการช่วยเหลือดูแล เช่น นม ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ แผ่นซึมซับ ให้กับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ในการดูแลเยี่ยมบ้านพร้อมด้วย CM และ CG ตามแผนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) 👦👧

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15