เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของอปท.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของอปท.
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย