เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


ประกาศผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย