เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน


คู่มือการปฏิบัติงานการเก็บขนมูลฝอย

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการเก็บขนมูลฝอย    เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหน้าที่    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงานการเก็บขนมูลฝอย
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย