เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน


รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล ข้อที่ 1
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล ข้อที่ 2
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ข้อที่ 1
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ข้อที่ 2
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ข้อที่ 3 (1)
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ข้อที่ 3 (2)
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ข้อที่ 3 (3)
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ข้อที่ 3 (4)
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ข้อที่ 3 (5)
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ข้อที่ 3 (6)
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ข้อที่ 3 (7)
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ข้อที่ 3 (8)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (1)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (2)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (3)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (4)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (5)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (6)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (7)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (8)
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย