เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง    เอกสารประกอบ ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย