เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ประกาศสอบราคาซื้อ-จ้าง


ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สาย ป.ศิลาชัย หมู่ที่ 4

    รายละเอียดข่าว

ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สาย ป.ศิลาชัย หมู่ที่ 4    เอกสารประกอบ ประกาศตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (Overlay) สาย ป.ศิลาชัย หมู่ที่ 4
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย