เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่เทศบาลตำบลชะมายได้เข้าร่วมรับการประเมินในปี 2563    เอกสารประกอบ เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย