เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามนโยการบริหารทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้ดำเนินการจัดทำผลการดำเนินการตามนโยการบริหารทรัพยากรบุคคล    เอกสารประกอบ การดำเนินการตามนโยการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย