เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตรอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน    เอกสารประกอบ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตรอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย